Potok, Maximilian

Birth Name Potok, Maximilian
Gramps ID I0088
Gender male

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Potok, Joahim David [I0081]
    Brother     Potok, Ferdinand [I0068]
    Sister     Potok, Pinczewska [I0082]
    Sister     Potok, Tempel [I0083]
    Sister     Potok, Bronia [I0084]
    Brother     Potok, Joseph [I0085]
         Potok, Maximilian [I0088]
    Brother     Potok, Salomon [I0089]
    Brother     Potok, Izaac [I0090]
    Brother     Potok, Jacob [I0091]

Pedigree

 1. Potok, Joahim David [I0081]
  1. Potok, Ferdinand [I0068]
  2. Potok, Pinczewska [I0082]
  3. Potok, Tempel [I0083]
  4. Potok, Bronia [I0084]
  5. Potok, Joseph [I0085]
  6. Potok, Maximilian
  7. Potok, Salomon [I0089]
  8. Potok, Izaac [I0090]
  9. Potok, Jacob [I0091]

Ancestors