Potok, Joahim David

Birth Name Potok, Joahim David
Gramps ID I0081
Gender male

Families

    Family of Potok, Joahim David [F0034]
  Children
 1. Potok, Ferdinand [I0068]
 2. Potok, Pinczewska [I0082]
 3. Potok, Tempel [I0083]
 4. Potok, Bronia [I0084]
 5. Potok, Joseph [I0085]
 6. Potok, Maximilian [I0088]
 7. Potok, Salomon [I0089]
 8. Potok, Izaac [I0090]
 9. Potok, Jacob [I0091]

Pedigree

  1. Potok, Joahim David
    1. Potok, Ferdinand [I0068]
    2. Potok, Pinczewska [I0082]
    3. Potok, Tempel [I0083]
    4. Potok, Bronia [I0084]
    5. Potok, Joseph [I0085]
    6. Potok, Maximilian [I0088]
    7. Potok, Salomon [I0089]
    8. Potok, Izaac [I0090]
    9. Potok, Jacob [I0091]